B-web 93 40 – prestanda och funktionalitet allt i ett

Översikt

B-web 93 00 - Terminaler för tidredovisning
B-web 93 00 - Terminaler för tidredovisning

B-web 93 40 är marknadens mest moderna tidterminal för verksamheter upp till 2 000 anställda. I jämförelse med ”lillebror” B-web 93 20 har B-web 93 40 större minneskapacitet samt konceptet Guide by Light. Med Guide by Light vägleder terminalen intuitivt medarbetaren till nästa möjliga val i registeringsprocessen genom upplysta eller dimmade tangenter. Ett smart, enkelt sätt att minska risken för felstämplingar och det merarbete detta för med sig.

Kunder som nyttjar B-web 9340 är ofta medelstora till stora organisationer med något högre krav på att fördela och följa upp tiddatan, tex på projekt och kostnadsställe.

Egenskaper

 • Samma hårdvara som 93 20
 • Intuitiv Guide by Light
 • Power over Ethernet (PoE)
 • Minnesbackup vid nätverksfel el. strömbortfall –ingen förlust av kritisk data
 • Utökad menyfunktionalitet för projekt/arbetsorder/kostnadsställen
 • Utökad menyfunktionalitet för saldon och annan information
 • Ethernet interface 10/100Mbit
 • OneClick installation/replacement –minskar väsentligt downtime vid byte/uppgradering och därigenom risken att viktig data går förlorad
 • Online/Offline och stand alone mode
 • Stöd för RFID, magnetkort, streckkodscanner och biometriska läsare. 3G modem (tillval)
 • Oberoende av operativsystem och databas
 • Kan integreras med samtliga ledande tid-, ERP- och passagesystem på marknaden
 • QVGA display 320 x 240 punkter
 • Upp till 8 000 transaktioner (kan uppgraderas)
 • Upp till 2 000 anställda (kan uppgraderas)
 • Skyddsklass IP 54. Härdad glasfront. Inga rörliga delar
 • -10°C - + 55°C

Tillämpningar

B-web 93 40 passar organisationer med upp till 2 000 anställda. I jämförelse med B-web 93 20 har 93 40 bl.a större minne, fler möjligheter att fördela tid på tex projekt, kostnadsställe och arbetsorder samt presentera utförligare information kring saldon etc till de anställda.

B-web 93 40 är även utrustad med Kabas smarta “Guide by Light” koncept där terminalen på ett intuitivt sätt visar användaren stegen i registreringsprocessen genom att lysa upp olika knappar, vilket väsentligt minskar risken för att felaktig data hamnar där den inte ska vara.

B-web 9340 kan även användas för passerkontroll och stödjer upp till fyra dörrläsare. CardLink-funktionen integrerar icke uppkopplade låsenheter till en enda säkerhetslösning. Montera dockningsstationen på väggen och klicka fast terminalen – klart! Kan det bli enklare?

Ett DHCP/DNS Ethernet-gränssnitt låter dig integrera terminalen snabbt och enkelt i ditt befintliga nätverk och använda den automatiska funktionen för tilldelning av IP-adresser.

Dokument