B-COMM ERP 4 för Microsoft Dynamics AX

Kaba Workforce Management är Microsoft Certifierad Gold Partner och marknadsledande leverantör av integrerade försystem för Shop floor data collection mot Microsoft Dynamics AX.

Kabas integrations- och kommunikationsplattform B-COMM ERP 4 erbjuder ett Microsoftcertifierat gränssnitt som garanterar smidig integration samt säkra, precisa och automatiserade flöden av processkritisk data in i Microsoft Dynamcis AX och Kabas komponenter för datainsamlingen.