Kaba Exos

  

Det flexibla systemet för organiserad säkerhet

Olika verksamheter har olika förutsättningar
Alla typer av verksamhet ställer sina krav på ett säkerhetssystem. De kan präglas av allt från öppenhet med många personer som passerar in och ut, till slutenhet med en begränsad grupp som har tillgång till utvalda utrymmen. Ibland räcker det med skalskydd för entréer och ibland krävs uppdelning i olika tillträdeszoner. En lösning måste också ta hänsyn till antalet anställda, verksamhetens geografiska spridning och föränderlighet genom tiden. Samtidigt ställs olika krav på systemets hanterbarhet och möjligheter att samordna administrationen med den övriga verksamheten.

Investera efter behov
Kaba exos är en universiell, öppen plattform som byggs upp med moduler. Systemet kan skräddarsys helt efter behov och enkelt förändras genom tiden. Därför växer man aldrig ur Kaba exos även om verksamheten växer storleksmässigt, geografiskt eller ställer krav på nya funktioner. Varje investering kan tas steg för steg och man behöver inte investera mer än för det aktuella behovet.

Utnyttjar det befintliga nätverket
Kaba exos erbjuder flera olika kommunikations-tekniker, varav TCP/IP är en. Genom att ett Kaba exos-system kan kommunicera över det befintliga nätverket minskar investerings-kostnaden. Nätverket ger även användare och administratörer en hög tillgänglighet till systemet, och framtida utbyggnad blir smidig och kostnadseffektiv.

PKI-lösningar som uppfyller högsta säkerhetskrav
Kaba exos erbjuder olika PKI baserade (Public Key Infrastructure) säkerhetslösningar för elektronisk identifiering, kryptering och integritetskontroll. Genom att Kaba samarbetar med Nexus, som är en av Europas ledande leverantörer av informationssäkerhet, kan vi erbjuda de främsta lösningarna på området

access_control