Kaba delta compact

Kabas nya motorslutbleck där "allt " är integrerat. Ingen separat styrenhet behövs- enklare än kan det inte bli! Kaba delta compact är perferkt för installationer där inga krav på skydd mot elektrisk manipulation föreligger, exempelvis vid entréer i flerbostadshus, skolor eller sjukhus. Slitstyrka och brythållfasthet är samma som för Kaba mini delta.

Funktioner:

- Inkoppling av spänning och förrlägesgivare sker direkt i motorslutblecket.
- Reläslutning vid låst

Varför Kaba delta compact?

  • Säkerhet

    Stabil låsanordning som klarar de allra högsta kraven gällande "brytfastighet och borrskydd". Trygg låsning av de flesta typer av dörrar

  • Livslängd

    Kaba delta compact fungerar säkert i besvärliga miljöer under lång tid. Håller för slitage långt utöver det antal låsningscykler som är gällande för denna standard (Livsläng Grade C / Korrision Grade M)

  • Enkel att montera

    Extremt enkel att montera då ingen styrenhet behövs. Motorslutblecket monteras i dörrkarmen utan karmöverföring eller kabeldragning till dörren.