Kaba mini delta sätter ny standard för motorlåsning

Kaba mini delta motorslutbleck erbjuder en stabil låsanordning med hög flexibilitet. Olika dörr- och låsfunktioner erhålls tillsammans med val av låshus (smalprofillås, utrymmningslås, hakregellås etc). Kaba mini delta passar till de flesta i marknaden förekommande låshus. Detta underlättar såväl framtida service som underhåll och gör dessutom projekteringen enklare. Det blir på så vis möjligt att med en och samma motorlåsning åstadkomma stabila låsinstallationer. Kaba mini delta tillsammans med styrenheten DC-3 och dörrindikering är testad och uppfyller kraven enligt SS-EN 14846:2008

Läs mer om dessa krav

Kaba mini delta monteras tillsammans med styrenheter DC-1 och DC-3 beroende på vilka funktioner som önskas.

KabaDeltaMS3-Komplett_F-[Konvert] 
DC-1 

Styrenhet DC-1

Används vid enklare installationer, styrenheten är utrustad med basfunktioner som kan anses nödvändiga.

En programmerbar reläutgång
- Låst eller dörrautomatik

Diodindikeringar
- Spänning
- Öppna ingång
- Dörr (magnetkontakt)
- Regel (integrerad metalldetektor)
- Com 1 (kommunikation med minidelta)
- Output (reläindikering)

Larmfunktioner
- Inbyggd tamperkontakt
- Otillåten öppning

Styrenhet DC-3

Kan med fördel användas i installationer där extra hög säkerhet eftersträvas. Styrenhet DC-3 har en mängd in-och utgångar som gör produkten anpassningsbar till de mest skiftande krav på funktioner. Här finns bl.a. styrning för dörrautomatik med ingångar för såväl invändig och utvändig armbågskontakt och tre programmerbara reläer.

Styrenhet DC-3 kan med fördel användas som sensor (larmdetektor) för inbrottslarm. Till styrenhet DC-3 finns möjlighet att ansluta den dörrindikering med akustiska och optiska signaler, som är försäkringskrav i vissa installationer. Styrenheten har även en inbyggd dubbelbalanserad larmslinga som gör det möjligt att bevaka andra vitala funktioner i lokalen (t.ex. att fönster och andra dörrar är stängda) När Kaba mini delta låses kontrolleras med automatik larmslingan. På så vis kan Kaba mini delta tillsammans med styrenhet DC-3 erbjuda ett enkelt inbrottslarm, men framförallt går det via dörrindikeringspanel (tillbehör), utläsa att lokalen är ordentligt låst. 

DC-3