Kentaur- Vägbommar

Car park barriers
Car park barriers

Kabas beprövade teknologi för väghinder erbjuder en heltäckande lösning för parkering och fordonsinpassering i miljöer där parkering kombineras med passagekontroll i from av biljett- eller passersystem. Kabas enheter kan kombineras med andra övervakningssystem och ger stora möjligheter i administrationen och kontrollen av ett parkeringsutrymme. Kabas vägbommar i kombination med kortläsarstolpar för alla scenarier ger en trygg lösning med låg driftskostnad.

Fördelar med Kentaur vägbommar

 • hållbara och stabila
 • problemfri drift
 • minimalt underhåll
 • optimalt skydd mot sabotage och vandalism
 • microprocessor styr alla funktioner

Kentaur fullhöjdsgrindar

bild_fge
bild_fge

Den enkla version av vår Kentaur FGE används oftast för att ge tillträde till personer med rörelsehinder, oftast i kombination med en vanlig rotationsgrind i matchande design. Finns också som säkerhetslussversion för områden med förhöjda säkerhetskrav.

Pikto_rollstuhl 

Kentaur fullhöjdsgrindar erbjuder tillträde för människor med nedsatt rörelseförmåga.

Fördelar med Kentaur fullhöjdsgrindar

 • tillförlitligt alternativ till vägbommar eller skjutgrindar
 • snabb öppning och stängning i önskad riktning
 • tillgänglig med 1 eller 2 kombinerade dörrvingar (för fotgängare eller transport av gods)
 • finns som säkerhetssluss
 • dörrblad i solitt rostfritt stål
 • modulärt system kombinerbart med andra Kentaur-modeller

Användningsområden för Kentaur fullhöjdsgrindar 

 • Parkeringar och parkeringshus
 • Fängelser och säkra installationer
 • Perimeterentréer och tillfarstvägar till industrier, kraftstationer, fygplatser och hamnar