bild_csd
bild_csd

Cirkulära skjutdörrar ger en stor frihet i att utforma varje entré på ett unikt vis. Genom dubbla dörrpar som öppnas efter varandra bibehåller man byggnadens värme (eller kyla) samtidigt som det gör ett högt flöde av människor.