Person- och Säkerhetsslussar

bild_pil
bild_pil

Orthos elektroniskt kontrollerade säkerhetsslussar uppfyller de högsta säkerhetskraven och erbjuder optimal säkerhet och tillförlitlighet för de allra känsligaste säkerhetszonerna. Alla kritiska funktioner utförs oberoende av varandra och det innebär att man alltid kan vara säker på att säkerheten upprätthålls. Vare sig det är med hjälp av kortläsare och närvarosensorer eller ett biometriskt system i kombination med vägning. Eftersom det är ett modulärt system går det att göra specialanpassade lösningar som uppfyller de allra högsta kraven avseende inbrottskydd, skottskydd, explosionsskydd och brand etc.

Orthosfamiljen innehåller också det modulära världsledande systemet för envägskorridorer / backspärrar PIL-M02 som vanligtvis används på flygplatser i den kritiska zonen mellan airside och landside.