Revolving doors
Revolving doors

Talos karuselldörrar erbjuder optimal isolering och funktion till entréer tack vare sin utformning.
Våra karuselldörrar kan utrustas med alla tänkbara funktioner för att uppfylla era behov: nödutrymning, integration av säkerhetsfunktioner, luftvärmare och mycket annat.

Kabas produkter uppfyller alltid gällande myndighetskrav i form av EU-standarder och liknande och genom att välja de tillval som är relevanta för er kan er dörr bli certifierad att uppfylla de krav ni ställer avseende t ex inbrottsskydd, brand etc. Genom att kombinera med skjut- eller svängdörrar kan enheterna också tillgodose de krav som finns när det gäller tillträde för rörelsehindrade.

RDR-S01