HSB Sensor Barriers + HSG Sensor Gates

Speed gates for security and public areas
Speed gates for security and public areas

Två produktlinjer

Argus-familjen består av enheter med en sensorövervakad passagegång med automatiska dörrar i olika versioner. Argus speedgates ger möjlighet till en snabb och säker beröringsfri passage, till och med för de som har med sig väskor eller annat bagage. Direkt efter att någon passerat stänger dörrarna automatiskt för att förhindra obehöriga från att komma in. Det finns två olika produktlinjer som skiljer sig åt genom hur dörrarna öppnas.

Argus HSB
(Half-height Sensor Barriers)

Den välbeprövade HSB-serien är utrustad med svängdörrar för maximal säkerhet och komfort och kan konfigureras och utformas på en mängd olika sätt. Inte minst med tanke på materialval och finish på dessa.
I huvudsak väljer Ni om basen skall baseras på stål eller glas, allt för att på bästa sätt matcha omgivningen. Därefter har ni möjlighet att välja säkerhetsnivå på enheten vilket främst avgörs av längden på enheten och vilka sensorer som skall användas.

HSB-E02 HSB-E04 HSB-E07 HSB-E08 HSB-S05
         

Argus HSG
(Half-height Sensor Gates)

Argus HSG använder sig av skjutdörrar och har en massiv stålkonstruktion vilket lämpar sig bäst för installationer där det kanske fraktas mycket gods eller i övrigt ställs speciella krav. Dessa enheter skall dock inte förväxlas med exempelvis giljotinenheterna i Stockholms tunnelbana. Kaba har lika stort fokus på användarens trygghet som säkerhet och det innebär att det finns inbyggda säkerhetsfunktioner som gör att det inte finns den kläm och skaderisk som man ser hos liknande enheter av andra tillverkare.

Alla modeller kan fås med bredare passagebredd för exempelvis passage för rörelsehindrade.

HSG-E01