Elektroniska låssystem

Kabas elektroniska låssystem skapar grunden för en säker framtid

Många företag har idag behov av att kunna göra snabba förändringar i sina låssystem. Har du hundratals nycklar i omlopp? Vill du minska kostnaden för att ersätta förlorade nycklar? Vill du ha separata tillträdesrättigheter för personal, besökare och underleverantörer? Eller kunna spåra på vem som har varit inne i byggnaden?

Kaba evolo, den nyaste produktserien med elektroniska låssystem, är ett anpassningsbart, expanderbart och kabelfritt (stand-alone) passersystem som erbjuder en optimal lösning för ovanstående behov. Det använder smarta kort och prisbelönta låsenheter. Behöriga användare har tillträde till vissa dörrar under specificerade tider. Tillträdesrättigheterna kan definieras flexibelt och ändras snabbt vid behov.

Om ett kort försvinner kan den aktuella låsenheten snabbt instrueras att blockera det. Vid behov kan du alltid få reda på vem som gått in i ett visst rum, och när.