Alla goda ting är tre

Det finns tre starka skäl till att välja Kaba delta. Oavsett vilken modell du väljer gör du ett tryggt val!

  • Liten
    Till skillnad från andra lås monteras Kaba delta i dörrkarmen och kan användas i kombination med det befintliga låset. Tack vare motorslutbleckets lilla, kompakta konstruktion är det väldigt enkelt att montera. Det krävs inga omfattande ingrepp varken i karm eller dörr.
  • Snabb
    Kaba delta öppnar på 0,3 sekunder efter aktivering från kodlås, kortläsare m.fl. Inte ens den snabbaste användaren som öppnar riskerar att dörren "hänger fast" i låset. På samma korta tid- 0,3 sekunder- säkras låsningen efter det att dörren har stängts.
  • Säker
    Många traditionella ellås och elslutbleck klarar inte tuffare tag. Kaba delta har en mycket hög motståndskraft mot mekanisk påverkan. Kaba delta klarar de allra högsta kraven gällande "brytfasthet och borrskydd". Risken för kabelbrott är eliminerad eftersom det inte finns någon kabelöverföring från karm til dörrblad.

Kaba delta finns i två versioner: