Passersystem

Kaba exos

De flesta företag, institutioner och organisationer har ett system för passagekontroll och ett annat för redovisning av närvaro och tid. I de fall man styr och övervakar olika fastighetsfunktioner, t.ex värme/kyla/luft, belysning och inbrottslarm är dessa ofta helt fristående system. Kaba exos har möjlighet att effektivt sammanlänka dessa system och erbjuder därmed stora administrativa och ekonomiska fördelar. Läs mer...