Mekaniska lås

Mekanisk låsning är det enklaste och säkraste sättet att skydda din egendom. Kaba mekaniska lås är bland de säkraste och mest bekväma i världen. De kan enkelt kombineras med elektroniska lås och passersystem.
Våra låssystem med cylindrar och nycklar är utvecklade för att tillfredställa kundernas speciella säkerhetsbehov och håller hög kvalité.

  • Kaba experT pluS cylinderns tekniska precision ger cylindern mycket högt dyrkmotstånd och lång livslängd.

  • Gege pExtra+ med Flex ger dig möjlighet att få nya nycklar utan att du behöver byta lås.

Kaba innehar hundratals registrerade patent, vilket innebär att Kabanycklar inte är tillgängliga för detaljhandeln utan får endast tillverkas hos en Kaba licensierad låssmed. Varje nyckel registreras och lämnas ut mot uppvisande av rekvisition, legitamation och kontrollkort.