Hantering av nödutgångar

Hantering av nödutgångar
En välordnad nödutgång uppfyller höga säkerhetsstandarder.

Hantering av nödutgångar
Studentfester är roliga men kan utgöra säkerhetsrisker om säkerhetsstandarderna äventyras.

Hantering av nödutgångar
Ett heltäckande passersystem minimerar säkerhetsriskerna vid nödsituationer.

Lärosäten har som regel många regelbundna event, t.ex. avgångsceremonier, galamiddagar, fester med dans och vetenskapliga konferenser. Idrottshallar omvandlas till konsertlokaler, föreläsningssalar till omklädningsrum och kontor till säkerhetskontrollrum. När detta sker måste man garantera säkerheten för dignitärer och deltagare, se till att folkmassorna kan ta sig in och ut på ett smidigt sätt samt ha en överblick av närvaron inför eventuella nödsituationer.


Totalt passersystem från Kaba

För att hjälpa till att uppnå detta mål erbjuder Kaba högteknologiska lösningar som omfattar:

  • Dörrsystem som reglerar flödet av människor
  • Passersystem som begränsar åtkomsten till vissa områden inom universitetet
  • Mobila närvarohanteringssystem som ger en överblick över vilka som befinner sig på vilket ställe

Alla dessa lösningar erbjuds med hårdvara som uppfyller officiella normer och standarder.