Dokumentskydd

Kontor
Håll studenternas akter säkra och konfidentiella.

Kontor
Identifiera människor som passerar in på känsliga områden.

Kontor
Skydda kontorsutrustning från stöld och vandalisering.

Kontor
Minska personalens ogiltiga frånvaro och öka produktiviteten med automatisk tidsregistrering.

Hur håller du kontoren säkra, effektiva och produktiva utan påträngande och komplexa säkerhetsåtgärder? Kontorsutrustning, datorer, kontorsmateriel, studentakter, tentor och forskningsprojekt måste skyddas mot stöld och manipulering. Kaba har lösningarna.


Passersystem för kontor

Kabas passersystem hjälper dig att bestämma vem som får tillträde till vilka kontor – och vid vilka tider. All dörraktivitet registreras och incidenter kan spåras i efterhand, vilket gör det möjligt att identifiera när en viss dörr öppnades och av vem. Detta kan antingen skötas med hjälp av ett fristående system, där den historiska aktiviteten registreras i själva låsenheterna, eller i realtid, i ett integrerat uppkopplat system.

Mekaniska låscylindrar

Ett alternativ är ett mekaniskt system med huvudnycklar för dörrar och kontorskabinett, förvaringsrum och ekonomiutrymmen. Kabas mekaniska låscylindrar kan integreras i integrerade nyckelsystem för att minska kostnaden för att ersätta nycklar. Färgkodade nyckelgrepp identifierar vilka nycklar som öppnar vilka dörrar. Där detta gjorts möjligt kan det elektroniska passersystemet även registrera mekaniska tillträdesbehörigheter, d.v.s. vem som fått vilken nyckel.

Öka personalens produktivitet

Effektiv ledning av personalstyrkan är at yttersta vikt för en organisations framgång. Utbetalning av för höga löner, över- eller underbemanning, fel i lönelistorna... kostnaderna kan vara dolda men ändå betydande.

  • Upp till två timmar per dag kan gå förlorade på grund av försenad ankomst, för långa raster och förtidig hemgång
  • Upp till 5 % av lönekostnaderna beräknas uppkomma på grund av ineffektiva personalsystem, t.ex. stämpelklockor eller tidrapporter. Det är hela 7 minuter per anställd per dag.

Dessa kostnader kan sparas in genom användningen av ett skräddarsytt tids- och närvarosystem som integreras helt i universitetets IT-infrastruktur.