Effektiv hantering av skåp

Effektiv hantering av skåp
Elektronisk "först till kvarn"-allokering gör alla användare nöjda.

Effektiv hantering av skåp
Få bort problemet med förlorade nycklar genom att använda studentkorten för att låsa skåpen.

Det råder ingen tvekan om att skåp höjer säkerheten för studenternas tillhörigheter. Ett standarduniversitet kan ha tusentals skåp installerade på olika platser. De problem universiteten möter omfattar:

  • Den vanligt förekommande förlusten av nycklar, vilket kan kosta mer än fördelen man uppnår med att ha skåp
  • Att kunna ge alla studenter ett eget skåp, särskilt vid tider med hög belastning eller när skåp har gått sönder

Bristen på skåp samt restriktiva regler är ett populärt klagoämne på många internetforum för studenter.


Elektroniska skåpslås från Kaba

Kabas elektroniska skåpslås löser dessa problem:

  • De kan låsas med hjälp av studentkort, vilket helt eliminerar kostnaden för ersättningsnycklar, eftersom inga nycklar behöver tas bort eller försvinner
  • De tillåter en mer effektiv användning av skåpen och löser problemen med skåpsbrist genom “först till kvarn”-principen. Ett skåp behöver inte längre blockeras av en enda person för en hel termin, oavsett hur mycket eller litet skåpet används. Det kan användas av flera deltidsstudenter, t.ex. på morgonen, eftermiddagen och kvällen.

Vill du bli kontaktad för mer information


För mer information (link to Locker Locks page within country site)