Hantering av farliga ämnen

Laboratorier
Se till att era kemikalier alltid blir kvar inne i laboratoriet.

Laboratorier
Tillhandahåll värdefull utrustning utan risk för stöld.

Laboratorier
Förebygg läckor av radioaktivt material.

Laboratorier
Garantera säkerheten för värdefulla saker på labbet.

Laboratorier
Identifiera de människor som passerar in i lokalerna i realtid.

Kravet på säkerhet i laboratorier skapar ett behov av adekvat passerkontroll och närvaroregistrering. Att säkerställa detta med ökad bemanning och utbildning ökar inte bara risken för mänskliga fel; det är också dyrt. Detta är en av anledningarna till att vissa lärosäten inte kan erbjuda sina studenter tillräckligt utrustade laboratorier.

De övergripande behoven omfattar att hålla utrustning, kemikalier, biologiska prover och farliga ämnen under kontroll så att man skyddar människors hälsa. Dessutom måste man förebygga stölder, åverkan och – eventuellt – spionage.


Kombinera Kabas teknologier för säkerhet och trygghet

Kaba kan kombinera ett antal beprövade säkerhetslösningar som testats under laboratorieförhållanden:

  • Tidsstyrda låsenheter för både skåp och dörrar
  • Registreringsterminaler som kan bekräfta de inpasserandes identitet innan de får tillträde till lokalen, samtidigt som händelsen registreras centralt
  • Mjukvara som styr de tidsstyrda tillträdesbehörigheterna, skapar skräddarsydda rapporter och hanterar schemaändringar och säkerhetsprofiler med kort varsel

Dessutom kan dörrhandtagen på de skåp som innehåller farliga ämnen programmeras så att det räcker med beröringen av en hand för att de skall öppnas.