Studentnärvaroregistrering

Säkerhet i föreläsningssalar
Ett intelligent passersystem hjälper till att skapa en stimulerande läromiljö.

Säkerhet i föreläsningssalar
Ett intelligent passersystem hjälper till att skapa en stimulerande läromiljö.

Säkerhet i föreläsningssalar
Ett intelligent passersystem hjälper till att skapa en stimulerande läromiljö.

Säkerhet i föreläsningssalar
Ett intelligent passersystem hjälper till att skapa en stimulerande läromiljö.

Säkerhet i föreläsningssalar
Automatisk närvaroregistrering för studenter ökar riktigheten och minskar de administrativa kostnaderna.

Studenternas tillhörigheter lämnas i klassrummen vilket medför en utmaning när det gäller att hitta, återlämna eller avlägsna dem från fastigheten. I värsta fall kan dessa tillhörigheter helt oskyldigt orsaka en säkerhetsrisk, vilket i sin tur leder till ökade kostnader för säkerheten.

Kaba erbjuder elektroniska och mekaniska lösningar som låter dig hantera schemaändringar och varierande åtkomstkrav under dygnet.


Elektronisk tillträdeskontroll från Kaba

Elektronisk passerkontroll låter dig hålla vissa dörrar öppna enbart när salarna är i bruk. Tänk dig en föreläsningssal som låses automatiskt vid 12:30. Efter lunch öppnar föreläsaren dörren med hjälp av ett ID-kort. Dörren låses igen automatiskt klockan 18:00. Utanför dessa tider har endast säkerhets- och städpersonalen godkänt tillträde.

Som backup eller för avvikelserapportering registreras all aktivitet vid dörren. Studenterna kan slappna av och vågar lämna kvar sina saker i rummet. Samtidigt får universitetet kontroll över kostnaderna för säkerheten.

Kabas mekaniska huvudnyckelsystem

Ett huvudnyckelsystem från Kaba (Master Key System, MKS) fungerar ungefär likadant som ett elektroniskt system:

  • Gör det möjligt med specifika behörighetsnivåer baserat på användare och sal
  • Färgkodade nyckelgrepp visar vilka dörrar som kan öppnas med en viss nyckel
  • Kan användas för entréer liksom för skåp och förvaringsutrymmen inne i salarna

Terminaler för närvaroregistrering

Universiteten behöver ha möjlighet att registrera studenternas närvaro (inte minst efter Bolognaprocessens införande). Studenternas insamling av poäng mäts och används som grund för att dela ut kvalifikationer, stipendier och ersättning till föreläsare. Ett sådant system innebär emellertid höga kostnader om det skall implementeras manuellt. Kaba kan minska kostnaderna av att implementera en sådan process genom att använda skräddarsydda terminaler för närvaroregistrering.

  • Tidsrapporteringsterminaler installeras vid ingångarna till föreläsningssalar och andra studiezoner
  • Studenterna “stämplar in” när de kommer och “stämplar ut” när de går genom att hålla upp sina studentkort mot en terminal
  • Terminalen ifråga registrerar hur dags de kommer och går och skickar dessa data till huvudsystemet
  • Systemet kan skapa rapporter med poängstatus för de registrerade studenterna, antingen vid behov eller på förutbestämda datum
  • Data kan användas omedelbart för att tilldela kvalifikationer, bevilja betalningar och bestämma föreläsarens ersättning

Vill du bli kontaktad av oss för mer information


För mer information (link to WFM page within country site)