Bostäder

Bostäder
Elektroniska låsenheter garanterar säkra och trygga entréer.

Bostäder
En säker miljö skapar en känsla av trygghet och låter studenterna fokusera på studierna.

Bostäder
En säker miljö skapar en känsla av trygghet och låter studenterna fokusera på studierna.

Ett tryggt och säkert boende är en viktig del i valet av lärosäte, framför allt för studenternas familjer. De finns många risker såsom stöld, vandalisering, droger, sociala störningar eller hot etc.


Elektronisk låsning av studentbostäder

Kabas elektroniska låsenheter minskar frekvensen av incidenter och hjälper till att identifiera de skyldiga. Dessa enheter kan:

  • Programmeras så att de släpper in de boende 24 timmar om dygnet men kontrollerar tillträdet för icke boende, t.ex. leverantörer, tekniker och städpersonal
  • Registrera vem som gick in vid vilken tid, och hur länge personen stannade
  • Omfatta en valfri mekanisk förbikoppling för att öka tryggheten genom att säkerhets- och medicinsk personal kan ta sig in vid nödsituationer

Dessa lås är enkla att använda och kan integreras i universitetets IT-system, liksom i Kabas huvudnyckelsystem.

Studentkort som passerkort

Många studenter glömmer att lämna tillbaks nycklarna vid terminsslutet. Med tusentals studenter som går ut varje år innebär detta vanligtvis att hundratals studentrum inte kan göras tillgängliga för nya hyresgäster förrän universitetet bekostat och haft besvär med att byta ut de mekaniska låsen.

Kabas elektroniska lås löser detta problem helt och hållet, eftersom de styrs med studentkort – istället för nycklar. Låsen programmeras helt enkelt så att gamla studentkort blockeras från och med ett visst datum, då de nya studentkorten börjar fungera istället.

Vill du bli kontaktad av oss för mer information

För mer information (link to c-Lever or 790 hotel locks page within country site)