Serverrum

Serverrum
Säkra varje serverrack med en egen bevakad låsenhet.

Serverrum
Garantera säkerheten för känslig utrustning.

Serverrum
Skapa en ostörd arbetsplats för tekniker.

Serverrum
Håll ovälkomna besökare borta från era datacenter.

Serverrummen är av central betydelse för universitetens verksamhet och åverkan eller fel på servrarna kan orsaka en administrativ mardröm. Den modernaste metoden för att säkra IT-utrustning kombinerar passerkontroll med övervakningskameror och inbrottslarm.


Kabas uppkopplade passersystem

För att förbättra säkerheten i serverrummen rekommenderar Kaba passersystemet Kaba exos. Lösningen bygger på RFID-teknik (radio frequency identification) som vid behov kan kompletteras med PIN-kodsverifiering eller, vid behov, biometrisk identifiering.

Med hjälp av Kaba exos kan ett begränsat antal människor få bevakat, tidskontrollerat tillträde till serverrummen. Alla inpasseringar registreras i realtid i ett centralt system och kan när som helst spåras i efterhand.


Låsmekanismer för serverrack

Säkerhet på racknivå uppnås genom användningen av en särskilt utvecklad låsmekanism som skyddar mot obehörig åtkomst och kan bevakas via samma uppkopplade passersystem. Dessa lås hjälper till att minska antalet olyckor och misstag som orsakas medarbetarna, vilket i sin tur hjälper till att minska nedtiden.