Studenthälsan

Vårdcentraler
Låt endast rätt personer komma åt läkemedel.

Vårdcentraler
Skydda läkemedel och medicinsk utrustning mot stöld och missbruk.

Vårdcentraler
Skydda läkemedel och medicinsk utrustning mot stöld och missbruk.

Vårdcentraler
Se till att blodprov stannar kvar i rätt händer.

Vårdcentraler
Se till att blodprov stannar kvar i rätt händer.

Vårdcentraler
Se till att endast medicinsk personal får tillgång till patientjournalerna.

Universitetens vårdcentraler kan dra till sig ovälkommen uppmärksamhet från såväl kriminella som opportunister då de förvarar läkemedel och dyrbar utrustning. Vårdcentralernas säkerhet är en balansgång mellan behoven av enkelt tillträde och ständigt kontrollerad säkerhet.


Elektronisk passerkontroll från Kaba

Kabas elektroniska passerkontrollsystem erbjuder tillträdesprofiler med multipla behörighetsnivåer, vilket hjälper till att förhindra stölder och åverkan. Eftersom systemet bevakar och rapporterar alla in- och utpasseringar i vårdcentralen i ett centralt system är det enkelt att spåra händelser i efterhand vid incidenter.


Säker och enkel åtkomst till medicinskåpen med TouchGo

För optimal säkerhet har klinikens läkemedel ett separat skydd. Medicinskåpen måste vara lätta att komma åt under öppettiderna för att minska väntetiderna vid disken. Med Kaba kan de skyddas med ett elektroniskt TouchGo-lås som öppnas så fort en behörig person (som bär en elektronisk bricka) rör vid dörrhandtaget. Man behöver inte hålla på och fiffla med nycklar eller passerkort. Det räcker med beröringen från en hand.