Idrottshallar

Idrottshallar
Registrera alla som passerar in i idrottsanläggningarna; det ökar effektiviteten och säkerheten.

Idrottshallar
Upprätthåll lokalernas höga kvalitet genom att förebygga vandalisering.

Idrottshallar
Effektiv träning kräver ostörda lokaler.

Idrottshallar
Effektiv träning kräver ostörda lokaler.

Idrottshallar
Skydda tränings- och mätutrustning mot stöld.

Rekreationsanläggningar ställs inför många utmaningar som rör säkerhet, trygghet och organisation. Vid tider med hög belastning kan det vara svårt att erbjuda tillräckligt många skåp. Administrationen av tillträdesbehörigheter kan också utgöra en rejäl utmaning de gånger idrottshallen hyrs ut till externa eventföretag. Mer specifikt omfattar dessa utmaningar:

  • Skada eller stöld av idrotts- eller teknisk utrustning, vilket leder till höga reparations- och ersättningskostnader
  • Säkerhet för studenter, personal och åskådare, vilket gör det riskabelt att vara värd för vissa typer av event
  • Skydd av personliga ägodelar
  • Tillhandahålla tillräckligt många skåp vid tider med hög belastning
  • Kontroll av personers tillträde, särskilt när lokalerna är uthyrda till externa organisatörer

En integrerad approach till idrottssäkerhet

Kaba erbjuder ett brett utbud av lösningar för att förbättra säkerheten och tryggheten i hela idrottshallen, inklusive:

  • Robusta och effektiva vändkors med variabel flödeskontroll
  • Automatiska passersystem som tillåter separat, tidsrelaterat tillträde för olika grupper och lokaler, t.ex. spelare, åskådare, VIP-besökare och cateringpersonal
  • Elektroniska skåpsdörrar som eliminerar behovet av mekaniska nycklar

Resultatet är lägre administrativa kostnader, effektiv användning av lokalerna, ökad säkerhet och trygghet för alla människor.