Bibliotek

Bibliotek
Reglera entréer och utgångar för att öka säkerheten och effektiviteten.

Bibliotek
Skydda värdefulla böcker och manuskript utan att begränsa deras användning.

Bibliotek
Skydda värdefulla böcker och manuskript utan att begränsa deras användning.

Med nödutgångar, särskilda personalingångar, grupprum och stora mängder värdefulla manuskript och studiematerial inom bibliotekskomplexen krävs ett effektivt passersystem för att upprätthålla säkerheten utan onödiga begränsningar av tillträdet för användarna. Biblioteken har ofta komplexa säkerhetsproblem:

  • Skydd av värdefulla studiematerial i många former
  • Skydd av teknisk utrustning, t.ex. internetstationer och kopieringsmaskiner
  • Skydd av studenternas obevakade tillhörigheter
  • Undvikande av onödiga tillträdesbegränsningar till ovanstående
  • Upprätthållande av effektivitet under hela året

Integrerad tillträdeskontroll för bibliotek

Kabas mycket intelligenta system för tillträdeskontroll omfattar:

  • Elektronisk kontroll av student- och personalingångar – vid behov separat
  • Reglering av användningen av grupprum, kopiatorer, internetstationer och skåp
  • Fungerar med befintliga studentkort och kan integreras med mjukvara för registrering av studenter
  • Tillåter tillträde nattetid, men endast efter att de inpasserande identifierats, t.ex. vid tentamenstider när biblioteket används mer intensivt av studenterna – både dagtid och nattetid