Entréer

Byggnadsentréer
Försäkra er om optimal klimatkontroll och spara energi genom att använda en karuselldörr.

Byggnadsentréer
Kombinera olika dörrtyper för att skapa lämpade nödutgångar.

Byggnadsentréer
Integrera dörrar med passerkontroll för att möjliggöra tidsbaserade behörigheter.

Byggnadsentréer medför många utmaningar för universiteten – och tillträde är endast en av dem:

  • Säkerhet och tillträdeskontroll, inklusive olika tillträdeskriterier dagtid och nattetid
  • Klimatkontroll, energibesparingar, kostnadskontroll
  • Attraktiv design och sömlös integrering med byggnadens fasad
  • Människors säkerhet när de passerar in eller ut från byggnaden
  • Hantering av nödutgångar och evakueringar


Hantera entréerna effektivt med Kabas system

Kabas karuselldörrar är byggda för att optimera de många faktorer som påverkar entrén till en byggnad och kan anpassas fullt ut till alla arkitektoniska designkrav. Det finns många fördelar:

  • Dörren kan integreras i universitetets passersystem
  • Ett webbaserat säkerhetsnavigeringsprogram kan användas för att reglera inflödet av människor (d.v.s. ökad fart på karuselldörren när det är mycket folk eller minskad fart vid säkerhetslarm)
  • Temperaturen kan bibehållas och drag undvikas i byggnaden
  • Ni undviker att slösa energi

Vill du bli kontaktad av oss

Link to Geryon animation / video (copy from KGB website)

För mer information