Cykelparkering

Cykelparkering
Skydda hela cykelparkeringen mot stöld och vandalisering.

Cykelparkering
Hindra obehöriga från att gå in på området.

Cykelparkering
Utfärda parkeringsplatser för cyklar, precis som ni gör med parkeringsplatser för bilar eller skåp.

Att uppmuntra användningen av cykel står högt upp på dagordningen för många universitet, och detta kan utgöra en del av ditt samhällsansvar (CSR). Detta ålägger emellertid universiteten en vårdplikt, då cyklarna måste skyddas mot stöld och vandalisering.


Skydda din cykelparkering med Kaba

Cykelägare kan låsa fast sina cyklar för att förhindra att tjuvar rullar bort dem. Men cykelparkeringens övergripande säkerhet medför alltid en viss risk.
För att optimera säkerheten måste obehöriga personer helt och hållet hindras från att komma in. Du kan uppnå detta med Kaba genom att:

  • Installera rotationsgrindar som anpassats och konfigurerats för att möta dina behov
  • Integrera rotationsgrindarna i ett komplett passersystem
  • Erbjuda säker passage med studentlegitimation