En konceptuell strategi

Security-Zones
Security-Zones

Det är Kabas målsättning att hjälpa till med att höja säkerheten, skapa trygghet och öka den organisatoriska effektiviteten utan att begränsa människors rörelsefrihet på lärosätena. Detta kräver ett anpassat, integrerat passer- och tidsregistreringssystem.

Profilering och hantering av tillträdesbehörigheter:
Konceptet skiljer mellan zoner med hög säkerhet och offentliga och halvoffentliga miljöer (se exemplet ovan). Detsamma gäller användargrupper, t.ex. studenter, lärare och annan personal, leverantörer, servicetekniker, besökare, etc. Säkerhet, trygghet och organisatoriska krav kan fastställas för varje zon och användargrupp. Varje användargrupp tilldelas en tillträdesprofil som fastställer till vilka lokaler, när och hur länge de har tillträde.

Studentkort med många syften:
Man får tillträde genom att hålla upp studentkortet för en kortläsare vid entrén. Samma kort kan även användas som identifikation och ger behörighet till skrivare, kopieringsmaskiner, biblioteket, kafeterian, varuautomater, studentbostäder, cykelparkering och bilparkering, eller till och med i kollektivtrafiken.

Närvaroregistrering:
En intressant användning av kortet är närvaroregistrering. Studenterna håller upp sina kort mot en tidsregistreringsterminal när de går på föreläsningar för att på så sätt samla in poäng som kan användas för att få intyg utfärdade eller stipendier utbetalda.