Den administrativa utmaningen

Den administrativa utmaningen
Manipuleringen av tentor kan enkelt förebyggas med intelligent passerkontroll.

Den administrativa utmaningen
Manipuleringen av forskningsarbeten kan förebyggas med intelligent passerkontroll.

Den administrativa utmaningen
Kostnaden och besväret med att göra nya nyckar kan elimineras genom att installera elektroniska passerkontroller.

Den administrativa utmaningen
Endast behörig personal bör kunna komma åt personalakter; detta är lätt att uppnå med passerkontroll.

Lärosäten har att göra med ett stort antal människor, inklusive administrativ personal, lärare, studenter, underleverantörer, familjer och besökare. Tillsammans med den säsongsbetonade driften av ett lärosäte och det ofta stora antalet utspridda byggnader utgör detta en enorm administrativ utmaning.

Hanteringen av tusentals skåps- och studentrumsnycklar:
Med tusentals studenter som går ut varje år innebär detta vanligtvis att hundratals studentrum inte kan göras tillgängliga för nya hyresgäster förrän universitetet bekostat och haft besvär med att byta ut de mekaniska låsen. Utmaningen består inte bara i att samla in, sortera och hantera nycklarna vid terminsslutet. Att allokera rum och skåp och utfärda nya nycklar vid början av nästa termin är lika komplicerat och dyrt.

Kontroll av tider och närvaro:
På personalsidan: utbetalning av för höga löner, över- eller underbemanning, fel i lönelistorna... kostnaderna kan vara dolda men ändå betydande. I industriländer kan 0,5–5 % av lönekostnaderna härledas till ineffektiva personalsystem. Detta motsvarar mellan en och sju minuter per anställd per dag.

För ett universitet med 1 000 anställda innebär detta att mellan 17 och 117 timmar per dag går förlorade. Denna kostnad kan sparas in genom ett automatiskt personalsystem med tids- och närvarofunktioner. Dessutom har vi problemet med förseningar, för långa raster, förtidig hemgång och ogiltig frånvaro. Studier visar att upp till 40 % av anställda skulle “tänka två gånger” om de visste att deras närvaro bevakades.