Säkerhetskrav, person, personsäkerhets krav

Säkerhetskrav
Farliga ämnen som kommer i fel händer kan skada många människor.

Säkerhetskrav
Outbildade människors tillgång till kemikalier utgör en hälsofara i laboratorier.

Säkerhetskrav
Farliga ämnen som kommer i fel händer kan skada många människor.

Man har många sammankomster under ett år.

Bevakning av var människor befinner sig:
Den som ansvarar för arbetsmiljön har det ofta mardrömslika ansvaret för att ha en korrekt översikt över var människor vistas vid examensceremonier, konferenser och seminarier, särskilt om dignitärer närvarar.

Hantering av evakueringar:
Vid nödsituationer måste man säkerställa att alla utsatta människor evakueras. Myndigheterna kräver allt oftare att universiteten skall rapportera in var potentiella terrormisstänkta befinner sig.

Hantering av farliga ämnen:
Andra risker uppkommer vid hanteringen av farliga ämnen. Föreställ dig paniken om en olycka i ett laboratorium skulle leda till att farliga gaser släpps ut på området. Eller risken för människors hälsa om ett smittat blodprov skulle hanteras på fel sätt. Dessa risker ökar om man saknar effektiv passerkontroll.