Säkerhetskrav

Säkerhetskrav
Ovälkomna nattliga besökare på biblioteken.

Säkerhetskrav
Stöld av dyrbara antikviteter.

Säkerhetskrav
Risk för skador på eller förlust av sällsynta manuskript.

Säkerhetskrav
Stöld och missbruk av patientjournaler och medicinsk utrustning.

Säkerhetskrav
Förstörd labbutrustning och komprometterade forskningsresultat.

Säkerhetskrav
Risk av förlust eller skada på kontorsutrustning.

Säkerhetskrav
Stöld och missbruk av läkemedel.

Säkerhetskrav
Säker förvaring av känsliga dokument.

Samtidigt som ett lärosäte erbjuder en behaglig och stimulerande läromiljö medför de öppna platserna och föreläsningssalarna inneboende risker.

Risk för universitetets tillgångar:
Tillgångar som servrar, bärbara datorer, medicinsk och elektrisk utrustning, resultat från vetenskaplig forskning, tentor, antikviteter och konst behöver skyddas.

Hantering av studenternas tillhörigheter:
Lägg nu till tusentals studenter som rör sig in och ut ur salarna varje dag, bärandes på – och ofta glömmandes – mobiltelefoner, bärbara datorer och märkeskläder. Den som ansvarar för säkerheten har händerna fulla med anmälningar om förlorade tillhörigheter.

Kostnaderna för att ersätta nyckar:
Bristen på skåp och studenternas frekventa förluster av nycklar ökar bristen på säkerhet. Om en nyckel förloras måste hela låset bytas ut. Om detta händer ett par hundra gånger om året ökar kostanden för säkerheten märkbart.

Risk för brott och skador:
Sedan har vi risken för brottslighet och terrorism. Med många tusen nya studenter varje år är det svårt för universitet och högskolor att identifiera och separera de goda människorna från de dåliga. Myndigheterna kräver allt oftare att universiteten skall bevaka och rapportera in misstänkta individers aktiviteter och var de befinner sig.