Tillträde för besökare

Säkert tillträde till utsiktsplatsen

Flygplatslösningar - Tillträde för besökare

Flygplatslösningar - Tillträde för besökare

Översikt

En utsiktsplats är en vanlig attraktion för besökare på många flygplatser. Tillträde till detta området ges vanligen genom passage igenom en rotationsgrind eller svänggrind med passerkontroll, som ofta är tidsstyrd.

Svänggrindar och rotationsgrindar låter operatören övervaka och reglera tillträdet för besökare vid olika tider under dagen. Det kan exempelvis vara nödvändigt att blockera tillträdet på grund av väderlek eller säkerhetslarm. Alternativt kan man vilja kontrollera antalet personer på utsiktsplatsen vid en viss tidpunkt.

Funktioner

Kabas midjehöga rotationsgrindar är ett effektivt system med fulla övervakningsmöjligheter. De kan användas flexibelt med passerkontrollmjukvara. När tillträde godkänts räcker det med en lätt tryckning, och servodriften vänder automatiskt den roterande enheten 90 grader. Matchande automatiska svängdörrar är idealiska för att ge tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga och barnvagnar.

  • Platsbesparande dubbel enhet
  • Optimalt besökarflöde
  • Optimal myntbetalningsfunktion
  • Optimal räknare: rotationsgrinden låses i entrériktningen när det maximala antalet besökare uppnåtts.
  • Kan integreras fullt ut i alla passersystem.

Dokument