Utgångar (gater) med automatisk ombordstigning

Automatisk ombordstigning, s.k. speedboarding snabbar på boardingprocessen, förbättrar slothanteringen och frigör personal för andra arbetsuppgifter

Flygplatslösningar - Self-boarding gates - Speedgates

Flygplatslösningar - Self-boarding gates - Speedgates

Flygplatslösningar - Self-boarding gates - Speedgates

Flygplatslösningar - Self-boarding gates - Speedgates

Flygplatslösningar - Self-boarding gates - Speedgates

Flygplatslösningar - Self-boarding gates - Speedgates

Flygplatslösningar - Self-boarding gates - Speedgates

Flygplatslösningar - Self-boarding gates - Speedgates

Flygplatslösningar - Self-boarding gates - Speedgates

Flygplatslösningar - Self-boarding gates - Speedgates

Flygplatslösningar - Self-boarding gates - Speedgates

Flygplatslösningar - Self-boarding gates - Speedgates

Self-boarding

Self-boarding

Översikt

Långa ombordstigningstider är en av de största orsakerna till förseningar på flygplatser. Detta resulterar inte bara i olägenheter för passagerarna men även i säkerhetsrisker och kostnader på miljonbelopp.

Utgångar (gater) med automatisk ombordstigning hjälper till att minska köerna och förbättrar servicenivåerna. Eftersom majoriteten av passagerarna kan stiga ombord på flygplanet genom de automatiska enheterna blir markpersonalen tillgänglig för de som behöver assistans, t.ex. äldre och funktionsnedsatta passagerare och passagerare med småbarn.

Kaba är en föregångare när det gäller att leverera speedboardinglösningar över hela världen. Med tusentals speedgates installerade över hela världen har bolaget skaffat sig oöverträffbara erfarenheter av att arbeta tillsammans med olika partners, t.ex. flygbolag, flygplatsoperatörer, arkitekter och installatörer.

Funktioner

Kabas lösning består av en halvhög Argus sensorförsedd spärr (speedgate HSB-M03) med automatiska dörrblad, integrerad boardingkortläsare, display för passagerarinformation och skrivare för att göra utskrifter med information om sittplats. Dessutom har systemet följande fördelar:

  • En allsidig streckkodsläsare kan läsa av boardingkort, utskrifter från privata skrivare och smartphones.
  • Första klass, business class och VIP kan hanteras separat.
  • Passageraren informeras om eventuella sista minuten-ändringar av sittplatsen.
  • Larm och rapportering vid personer som smiter in bakom andra personer (så kallad tailgating) eller andra intrångsförsök.
  • Rapportering när ombordstigningsprocessen har lyckats.
  • Smäcker design som sparar plats.
  • Identifiering av passagerare med större handbagage.
  • Kan fås i flygbolagets färger och design, inklusive egen logga.

Tillämpningar

Utgångar (gater) med automatisk ombordstigning med hjälp av Kabas enheter är numera essentiella och normen för stora flygplatser med stora passagerarvolymer. De används också alltmer på mindre flygplatser vid rusningstid, eftersom deras användning har visat sig fördelaktig när det gäller att minska kostnaderna och öka transparensen.

Dokument