Enkelriktade korridorer

Enkelriktade korridorer – motverkar otillåtet återinträde och intrångsförsök

Airports - One-way corridors

Airports - One-way corridors

Airports - One-way corridors

Airports - One-way corridors

Airports - One-way corridors

Airports - One-way corridors

Airports - One-way corridors

Airports - One-way corridors

Airports - One-way corridors

Airports - One-way corridors

Översikt

En av de mest känsliga aspekterna av flygplatssäkerhet är avskiljandet av det offentliga området (landside) och säkerhetsområdet (airside). Vid ankomsten till destinationen skall passagerarna lämna planet och snabbt och enkelt ta sig från flygsidan till landsidan utan att deras väg korsar de avresande passagerarna.

Enligt säkerhetsföreskrifterna får inga obehöriga individer ges tillträde till flygsidan. Detta innebär att ankommande passagerare inte bör släppas tillbaka in. Inga andra obehöriga passagerare bör heller få tillträde till flygsidan.

Kabas enkelriktade korridorer, även kallade backspärrar, släpper smidigt ut ankommande passagerare utan att släppa dem – eller några andra – tillbaks in i säkerhetszonen.

Funktioner

Den enkelriktade korridoren Orthos PIL-M02 utvecklades för att styra flöden av ankommande passagerare på flygplatsterminalen. Den möjliggör snabb och säker passage från flygsidan till landsidan. Det modulära systemet består av en passage som skannas av med sensorer och är utrustad med delar för snabbt tillträde, t.ex. dubbla svängdörrar i fullhöjd och midjehöjd. När passagerarna passerar öppnas dörrarna automatiskt, den ena efter den andra, och stängs sedan igen när passagerarna passerat. Ett sofistikerat system med sensorer skapar en effektiv spärr som förhindrar personer att passera obemärkt.

  • Toppmodern design
  • Anpassad konfigurering
  • Smidig, spärrfri passage
  • Maximal säkerhet för användaren: sensorerna förhindrar att människor skadas av dörrbladet
  • Modulärt system: det är möjligt att kombinera olika dörrar och dessutom att bygga enheten i vinkel för att ytterligare höja säkerheten
  • Tre olika detekteringssystem, beroende av den nödvändiga säkerhetsnivån

Dokument