Automatisk boardingkortkontroll

Automatisk boardingkortkontroll – effektivt passagerarflöde

Flygplatslösningar - Automatisk boardingkortkontroll

Flygplatslösningar - Automatisk boardingkortkontroll

Flygplatslösningar - Automatisk boardingkortkontroll

Flygplatslösningar - Automatisk boardingkortkontroll

Flygplatslösningar - Automatisk boardingkortkontroll

Flygplatslösningar - Automatisk boardingkortkontroll

Flygplatslösningar - Automatisk boardingkortkontroll

Flygplatslösningar - Automatisk boardingkortkontroll

Flygplatslösningar - Automatisk boardingkortkontroll

Flygplatslösningar - Automatisk boardingkortkontroll

Flygplatslösningar - Automatisk boardingkortkontroll

Flygplatslösningar - Automatisk boardingkortkontroll

Flygplatslösningar - Automatisk boardingkortkontroll

Flygplatslösningar - Automatisk boardingkortkontroll

Flygplatslösningar - Automatisk boardingkortkontroll

Flygplatslösningar - Automatisk boardingkortkontroll

Flygplatslösningar - Automatisk boardingkortkontroll

Flygplatslösningar - Automatisk boardingkortkontroll

Flygplatslösningar - Automatisk boardingkortkontroll

Flygplatslösningar - Automatisk boardingkortkontroll

Flygplatslösningar - Automatisk boardingkortkontroll

Flygplatslösningar - Automatisk boardingkortkontroll

Flygplatslösningar - Automatisk boardingkortkontroll

Flygplatslösningar - Automatisk boardingkortkontroll

Flygplatslösningar - Automatisk boardingkortkontroll

Flygplatslösningar - Automatisk boardingkortkontroll

Flygplatslösningar - Automatisk boardingkortkontroll

Flygplatslösningar - Automatisk boardingkortkontroll

Översikt

Få ett snabbt och säkert flöde av passagerare med hjälp av automatisk boardingkortkontroll när passagerarna går in i avgångszonen och förflyttar sig mot säkerhetskontrollen.

Kabas speedgates med integrerade system och läsare för alla typer av boardingpass hjälper flygplatspersonalen att kontrollera passagerarnas boardingkort mer effektivt och utan misstag. I gengäld reduceras köerna vid ingången till avgångshallen, trängseln elimineras och det blir lättare för flygplatsens säkerhetsenheter att behålla kontrollen. Personal som idag manuellt hanterar kontrollen kan istället användas till andra arbetsuppgifter.

Funktioner

Kabas system består av Argus midjehöga, sensorförsedda spärrar (HSB-M03) med automatiska dörrblad, integrerad boardingkortläsare och display för passagerarinformation.

  • Systemet förebygger missbruk av boardingkort. Det upptäcker exempelvis dubbel användning.
  • Genom att läsa boardingkorten kan systemet informera de aktuella flygbolagen om var deras passagerare befinner sig, Denna information kan användas för att bestämma huruvida bagaget skall tas av planet för sena passagerare.
  • Första klass/business class, VIP och flygbolagens personal kan hanteras separat för att hålla nere väntetiden.
  • Passagerarflödet förbättras, vilket minskar trängseln och köerna utanför avgångshallen.
  • En grind släpper igenom passagerare med vagnar, ryggsäckar och annat bagage utan att larmet går.
  • Operatörerna kan dra nytta av detaljerade rapporter om passage, personer som smiter in bakom andra personer (så kallad tailgating) eller försök att passera i fel riktning.

Dokument