Telecom / energibolag

Inom telekomindustrin finns ofta anläggningar och utrustning utspritt över en stor geografisk yta, som installatörer och servicepersonal etc enkelt måste kunna få snabbt tillgång till, samtidigt som skyddet för obehöriga måste hållas på en hög nivå.
Med Kabas produkter kan du skapa högsäkra skydd där tillträdet enkelt kan styras på distans från Internet eller en WAP-telefon.

Bland våra kunder finns: ETSA Telecom, Calt och MCI

dator2