Kontor och fabrik

Kontor och fabriker kräver en flexibel säkerhet som kan anpassas efter verksamhet, personalkategorier och organisationsförändringar.
Med Kabas produkter kan du bygga upp olika säkerhetszoner och skalskydd för forsknings / utvecklingslokaler, produktions-anläggning, tekniklokaler, lager osv. med begränsad tillträdesrätt för olika befattningshavare.
Servicepersonal och leverantörer kan ges tidsbegränsat tillträde till olika lokaler.

Bland våra kunder finns bl.a Helukabel i Tyskland och BMW fabriken i South Carolina, USA

svetsar2