Mekaniska lås

Mekanisk låsning är det enklaste och säkraste sättet att skydda din egendom. Kaba mekaniska lås är bland de säkraste och mest bekväma i världen. De kan enkelt kombineras med elektroniska lås och passersystem.
Våra låssystem med cylindrar och nycklar är utvecklade för att tillfredställa kundernas speciella säkerhetsbehov.

  • Kaba experT cylinderns tekniska precision ger cylindern mycket högt dyrkmotstånd och lång livslängd.
  • Gege pExtra+ med Flex ger dig möjlighet att få nya nycklar utan att du behöver byta lås.

Kaba innehar hundratals registrerade patent, vilket innebär att Kabanycklar inte är tillgängliga för detaljhandeln utan får endast tillverkas hos en Kaba licensierad låssmed. Varje nyckel registreras och lämnas ut mot uppvisande av rekvisition, legitamation och kontrollkort.

Cylinder locks - pExtra+

Gege pExtra+

Gege pExtra+ har patent på nyckel och cylinder till 2032. Nycklarna är tillverkade med en speciell ”Flat-delning” som tar bort den traditionellt ”sågtandade” nyckelns vassa kanter som sliter på cylindern och i fickan

Läs mer
3048_skuren  

Kaba experT

Kaba experT nyckeln är genom sin speciella utformning extremt användarvänlig. Att den också är vändbar innebär att det inte har någon betydelse åt vilket håll man vänder nyckeln när man sätter den i cylindern. Kaba experT har juridiska skydd mot otillåten nyckelkopiering. Läs mer...

        312_hanglas      

Hänglås 

Kabas hänglås är godkända av Försäkringsförbundet i klass 2, 3 och 4. Hänglåsen kan ingå i Kaba experT och Gege pExtra låssystem. Läs mer...

nyckeltub    

Dörrnyckeltuber 

Kabas dörrnyckeltuber kan ingå i Kaba experT och Gege pExtra låssystem och gör lägenheterna både tryggare och mer lättilgängliga. Läs mer...