KABA Industri

KABA Industri fd. deJongs produktportfölj innehåller bl.a. låskistor, dörr- och fönsterautomatik samt dörrbeslag etc från leverantörer så som Geze, Mantion, Gilgen med fler.
Sedan 1 juli 2011 är bolaget AM de Jong ett affärsområde inom KABA AB.

1 juni 2013 flyttade Kaba Industri hela sitt lager ner til KABA ABs lager och kontor i Eskilstuna.

Kaba Industri Order / lager  
Telefon: 016-16 15 00  Kaba AB 
Fax: 016-16 15 70 Box 353 
order.se@kaba.com SE-631 05 Eskilstuna 
    
Per YmanAffärsområdeschef  
08-564 407 03 Kaba Industri 
070-374 67 70 Byängsgränd 22 
per.yman@kaba.com 120 40 Årsta 
    
Peter WinbäckSäljare  
08-564 407 15 Kaba Industri 
070- 839 60 50 Byängsgränd 22 
peter.winback@kaba.com 120 40 Årsta 

Läs mer om KABA AB och AB deJongs sammangående.