Kaba TouchGo

Kaba_TouchGo
Kaba_TouchGo

Kaba TouchGo- som Science Fiction

Med Kaba TouchGo slipper du leta efter nyckeln. Det räcker med att du rör dörrhandtaget för att låset ska känna igen om du har behörighet att öppna dörren. Oavsett om det är i bostaden, kontoret eller i offentliga miljöer så är Kaba TouchGo perfekt för alla som uppskattar att bekvämt och säkert kunna öppna dörren.

Med Kaba TouchGo, behåller Kaba sin ställning som pionjär och ledande innovatör inom låsteknik och presenterar som världens första företag ett visionärt system, som visar att tillträdes- och åtkomstkontroll handlar om mer än att bara öppna dörrar och trycka in knappar.

Grunden för de nya Kaba TouchGo-produkterna är den av Kaba utvecklade RCID- teknologin. Den baseras på kroppens naturliga elektrostatiska laddning och känner av om det finns en behörig transponder med sig.

Varför använda Kaba TouchGo? För att det är enkelt , bekvämt och säkert.

iF product design award 2011 Gold 

3 av Kabas produkter från Kaba evolo och Kaba TouchGo portföljerna blev dekorerade med "iF product design award 2011". Av totalt 2,576 produkter registrerades av 1121 deltagare från 43 länder för den berömda "iF product desgn award 2011" utmärkelsen.

Kaba var därmed framgångsrik i en högkvalificerad och internatioenll jämförelse.

Läs mer...