Terminal / Flygplats

På terminaler och flygplatser måste man kunna hantera enormt stora mängder besökare under begränsade tider. Samtidigt måste kontroll av obehöriga hållas på en hög nivå.
Med Kabas produkter kan du bygga upp smidiga system där besökare kan lotsas rätt med hjälp av tillfälliga besöksbrickor, samtidigt som säkerhetssystemet registrerar alla besökare.

Bland våra kunder finns bl.a Arlanda och Hamburg Airport.

flygtorn2