http://www.kaba.se/autocomplete.jsp

Lösningar

Mekaniska lås

Våra produktkoncept bygger dels på avancerade tekniska lösningar med hög precision, dels på säkerhet och kvalitet i systemuppbyggnad, hantering och service.

Läs mer

Passersystem

Kaba exos är ett verktyg som underlättar det dagliga arbetet för flera verksamhetsfunktioner.

Läs mer
b-net_9560

Tidredovisning och Produktionsdata insamling

Kaba Benzing marknadsför ett brett program av produkter och system för
Tidsredovisning
 Produktionsdatainsamling
 ERP Lösningar

Kaba delta

Motoriserat slutbleck som erbjuder en stabil låsanordning och hög flexibilitet.

Läs mer
TouchGo

TouchGo-som Science Fiction

Med Kaba TouchGo slipper du leta efter nyckeln. Det räcker med din din beröring av handtaget så känner låset av om du har behörighet eller inte att öppna dörren.
Kaba TouchGo går att intergrera med alla Kabas övriga produkter.

Läs mer...