Koncept

Alla typer av verksamhet ställer sina krav på ett säkerhetssystem. De kan präglas av allt från en öppenhet med många besökare som passerar, till en sluten grupp besökare som ska ha tillgång till utvalda utrymmen. Ibland räcker det med skalskydd för entréer och ibland krävs uppdelning i olika tillträdeszoner

losningar12 

De olika användnings områdena